REVÍZIE PLYNU Žilina

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ, REALIZÁCIA PLYNOVÝCH PRÍPOJOK, ODBORNÉ PREHLIADKY.

Revízie plynových kotlov alebo sporákov sú dôležité pre bezpečnosť vášho domova a sú potrebné v prípade poistných udalostí.

PRI ODBORNEJ PREHLIADKE SA VYKONÁVA:

PREDAJ A OPRAVA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ:

"Pravidelná prehliadka a servis, Vám šetrí spotrebu plynu a predchádzate poruchám!"

VL Design s.r.o.

Radlinského 18
010 01 Žilina

IČO: 50305247
DIČ: 2120266786